Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Příručka farmakoterapie revmatických chorob

Autor: Karel Trnavský
Nakladatelství: Grada Avicenum
Město: Praha
Rok vydání: 1994
Počet stran: 128
ISBN: 80-85434-89-4
cena : kniha není běžně v prodeji, pouze knihovny
Anotace

„Léčbu většiny revmatických chorob označujeme jako komplexní. Toto označení není frází, protože postižení pohybového aparátu si často vyžaduje celou řadu různých léčebných zásahů a pouhá farmakoterapie nemusí vždy vést k dostatečnému uspokojivému ovlivnění subjektivních a objektivních příznaků onemocnění.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Tato kniha není určená laikům. Je vhodná pro praktické lékaře a další odborníky, kteří se zabývají léčbou chorob pohybového systému. Na začátku knihy nás autor seznamuje se základními pojmy z farmakoterapie léčivy. Následuje přehled antirevmatik, a to konkrétně nesteroidních antirevmatik (azaprpazon, diflunsial, diklofenak, fenamáty, ibuprofen...). Další kapitola je zaměřená na analgetika (paracetamol, kodein, dextropropoxyfen...). Dále se dozvíte více o kortikosteroidech, o nitrokloubní a místní léčbě a o dalších lécích souvisejících s antirevmatiky. Další větší celek knihy se zabývá léčebnými postupy u jednotlivých onemocnění. Autor přibližuje osteoartrózu, mimokloubní revmatické choroby, infekční artritidu...V knize se ještě dozvíte o zvláštnostech farmakoterapie juvenilní chronické artritidy a o některých zvláštnostech farmakoterapie revmatických chorob ve vyšším věku. Publikace je psána stručně a seznamuje s danými informacemi věcně. Budete-li mít zájem zabývat se problematikou obšírněji, je zde soupis literatury, ze které autor čerpal.V knize nejsou obrázky. Rozdělení publikace do poměrně krátkých kapitol ji strukturuje a dělá přehlednější.

název knihy : Revmatologie

Autor: Štefan Alušík
Nakladatelství: Triton
Město: Praha
Rok vydání: 2002
Počet stran: 111
ISBN: 80-7254-279-6
cena : 129 Kč
Anotace

“Od 1.9. 2001 vstoupily v platnost nové specializační náplně, které mají za úkol zlepšit kvalitu předatestační přípravy, a to změnou formy i obsahu. Nová kurikula by se měla obsahem přiblížit náplni tzv. základního kmene internistických disciplín v zemích Evropské unie.“ (z předmluvy)


Naše recenze

Kniha je určená především odborníkům lékařům. Pro běžného laika je publikace příliš obtížná. V úvodu se seznámíte se základní klasifikací revmatických chorob. Následuje kapitola o vyšetření při revmatických chorobách (přístup k onemocnění, laboratorní metody a další metody), více se dozvíte o difuzivních chorobách pojivové tkáně (o revmatoidní artritidě, o systémovém lupus erytematodes, větší část kapitoly je také věnovaná vaskulitidám, překryvným syndromům atd). Následují informace o artritidě se spondilitou, osteoartróze, o revmatických syndromech vázaných na přítomnost infekčního agens, o metabolických a endokrinních chorobách spojených s revmatickými stavy, o nádorech pohybového aparátu, o neurovaskulárních syndromech, o chorobách kosti a chrupavky, o mimokloubním revmatismu a také o různých stavech spojené s kloubními projevy. Na konci knihy najdete literaturu, ze které se čerpalo a která vám rozšíří pohled na danou problematiku. Pro přehlednost tu je seznam obrázků a rejstřík. Obrázky v knize jsou názorné a dobře podtrhují řešené téma. Najdete tu různá schémata, ale i rentgenové snímky. Celkově je kniha dobře členěná a přehledná. Každá kapitola má mnoho krátkých a věcných podkapitol. Odborníkovi, který se problematikou zabývá, se bude dobře číst.
název knihy : Artróza není váš osud
Autor: K. D. Thomann
Nakladatelství: Victoria Publishing
Město: Praha
Rok vydání: 1989
Počet stran: 99
ISBN: 80-85605-64-3
cena : 129 Kč
Anotace

MUDr. Klaus-Dieter Thomann (1951) má od r. 1986 ve Frankfurtu jako lékař a revmatolog svoji praxi. Vedle vlastní praxe pracuje na výzkumném úkolu o dějinách ortopedie a rehabilitace tělesně postižených. Tato kniha informuje obšírně o příčinách, vzniku, průběhu a terapii změn na kloubech vyvolaných jejich opotřebováním.


Naše recenze

V úvodu knihy se dozvíte, co je to artróza a jak vzniká. Autor vás seznámí se stavbou kloubu a s faktory, které podporují rozvoj artrózy. Dále rozlišuje klidovou a aktivní artrózu. Větší kapitola je také věnována léčení artrózy. V této souvislosti autor popisuje klid a odlehčení, chlad, zábaly, punkce, obvazy, medikamentózní léčbu, elektroterapii, operativní léčbu, rentgenové ozařování, léčení klidové artrózy, léčivé teplo, péči o klouby. Dále se publikace zaměřuje na artrózu jednotlivých kloubu na horních končetinách (prstní klouby, základní kloub palce, zápětní kloub, ramenní kloub, loketní kloub) a dolních končetin (prstní klouby nohou, zánártí a nárt, hlezenní kloub, kolenní kloub, kyčelní kloub). Autor také nahlíží na artrózu ze sociálního pohledu – artróza v souvislosti s prací a povoláním, artróza a sport, artróza a dovolená, artróza jako překážka. Dozvíte se také, co můžete očekávat od svého lékaře a medicíny, máte-li artrózu, jak pečovat o své klouby a jak artrózu překonat. V knize jsou další cenné rady. Publikace je psaná přehledně, je dobře členěná a obsahuje mnoho názorných obrázků. Na konci knihy najdete přehled dalších knih k tomuto tématu.

název knihy : Pohybem proti osteoporóze: aktivní program prevence a terapie

Autor: Jűrgen Freiwald, Sven Kruse
Nakladatelství: Pragma
Město: Praha
Rok vydání: 2000
Počet stran: 178
ISBN: 80-7205-705-7
cena : 109 Kč
Co najdete v knize?

V první obsáhlé části knihy se více dozvíte o stavbě a funkci kostí. Autoři vám přiblíží osteoporózu, její stadia, typy i diagnostiku. Budete si také moci udělat test, který vám prozradí, zda jste touto nemocí ohroženi. Dále zjistíte jak nemoci předcházet, jak mírnit bolest a jak vám pomůže vhodná výživy a cílený pohyb. Následující kapitola je zaměřená na cvičení, které je vhodné provádět při artróze či při ohrožení touto nemocí. Zjistíte více o přípravných cvičeních, rozhýbání se, protahování a zpevnění, nácviku koordinace, posilování s elastickým pásem a posilování na nářadí. V publikaci jsou přiblížené i celé programy, a to pro začátečníky i pokročilé. Kniha obsahuje i přílohy – výběr diagnostických postupů a kapitolku o autorech.


Naše shrnutí

Kniha je určená všem, kteří osteoporózou trpí, nebo těm, kteří jí jsou ohrožení. V publikaci se dozvíte více o této nemoci, ale také obsahuje mnoho praktických rad jak s ní bojovat. Konkrétní cviky jsou v knize uvedené včetně názorných obrázků a cviky obsahují i důležité parametry včetně intenzity, opakování, pauzy, doby a cviky jsou rozdělené i pro začátečníky a pokročilé. Kromě fotografií znázorňující cviky v knize také najdete další nákresy, fotografie, grafy či další názorné zobrazení. Publikace je rozdělená do přehledných kapitol, které jsou vcelku čtivé. Potěší vás přehled i mnohé výčty, které vám pomohou se v knize snadněji orientovat.

název knihy : Léčení bolesti kyčlí, kloubů a kolenou
Autor: Kate S. o´Shea
Překlad: Dagmar Fořtová
Nakladatelství: Pragma
Město: Olomouc
Rok vydání: 2009
Počet stran: 159
ISBN: 978-80-7336-543-1
Co najdete v knize?

Publikace vychází z předpokladu, že pro fungující rehabilitaci a optimální zotavení je důležité aktivní zapojení pacienta. Kniha je určená především těm, kteří mají potíže s bolestmi kyčlí či kloubů, ale prospěch z informací v ní mohou mít i další lidé trpících různými zdravotními potížemi. Autorka považuje při léčbě za velmi důležité, aby člověk měl pozitivní vztah se sebou samým. Poté se lze teprve účinně zbavovat bolestí. Nejdříve se dočtete jak tuto knihu používat a jak začít s vlastním uvědomováním. Pak vás čeká devět kapitol, ve kterých se dozvíte důležité informace o otázce rovnováhy (systémy péče), ustoupení do vašeho těla, lásce a přijetí, podpoření sama sebe, bermudském trojúhelníku (bolest, strach a deprese), naslouchání řece (klíče k uvědomění si sebe samého), sobě v pohybu (sada nástrojů k údržbě), udržení rovnováhy a výživě. V závěru publikace jsou ještě poznámky s odkazy a více se dozvíte i o autorce knihy.


Naše shrnutí

Publikace nabízí zajímavý pohled na bolest a její léčbu se zaměním na kyčle, klouby a kolena. Pomůže čtenáři si lépe uvědomit sama sebe a přispěje k podpoře vlastního uzdravení. Pro větší přehlednost obsahuje kniha dvacet ilustrací. Znázorňují stabilitu chodidla, míchání kyčlí, profil páteře, koleno, středové pozice kyčelních kloubů, vztah hrudníku, ramene a paže, odblokování sedacích kostí, plnou podporu od chodidel a kyčlí atd. Kniha přináší bezpochyby přínosné informace, které může čtenář přenést do praxe.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Artróza.biz
Kontakty